Катышуу
эрежелери

 

"Грин Телеком Сервис" ЖЧКнын  ИЙГИЛИГИҢДИ КАРМАП КАЛ” КЫЗЫКТЫРУУЧУ ЛОТЕРЕЯСЫН ӨТКӨРҮҮНҮН ЭРЕЖЕЛЕРИ

 

1.         Лотереянын аталышы, түрү жана сыпаттамасы

 

"Ийгилигиңди кармап кал" лотереясы — "Грин Телеком Сервис" ЖЧКсы (мындан ары - Уюштуруучу) тарабынан "НУР Телеком" ЖЧКсы (мындан ары – Өнөктөш) менен бирдикте өткөрүлүүчү кызыктыруучу лотерея (мындан ары - Лотерея), анын алкагында катышуучулар лотереянын эрежелеринин 5.4.1 - 5.4.20 – пунктчаларында баяндалган белгилүү иш-аракеттерди аткаргандыгы үчүн электрондук билеттерди (мындан ары-билеттер) алышат жана топтошот. Лотерея өткөрүү мезгилинде топтолгон билеттер утуштарга катышат, алардын алкагында ар бир лотерея ойнотуунун жеңүүчүлөрү туш келди тандоо жолу менен аныкталат. Лотереянын катышуучуларын лотереяга катышуунун эрежелери жана Ойнотуулардын натыйжалары жөнүндө маалымдоо маалыматты лотереянын расмий сайтына жайгаштыруу жолу менен жүргүзүлөт.

 

2.         Лотерея өткөрүү эрежелеринде колдонулган терминдер жана аныктамалар

 

ой О!" мобилдик тиркемеси,  тиркемебул Тутумдун колдонуучулары үчүн иштелип чыккан, Android  жана iOS операциялык системаларынын негизинде, «О!Деньги» интернет-байланыш аркылуу: электрондук акча, байланыштырылган банк карталары аркылуу финансылык операцияларды жүргүзүү, товарларды / кызмат көрсөтүүлөрдү жеткирүүчүдө ачылган анын өздүк эсебине мурда салынган акча каражаттары аркылуу төлөөчүгө кайтарылып берилет, аванстардын / алдын-ала төлөөлөрдүн же алардын бөлүктөрүнүн жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына карама-каршы келбеген башка усулдар жана шаймандар аркылуу пайдалануучулар тарабынан топтолгон билеттердин эсебин жүргүзүү онлайн идентификациядан өтүүгө жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына карама-каршы келбеген башка сервистерди пайдаланууга мүмкүндүк берет. Программалык камсыздоодо колдонуучулар колдоно турган веб-версиясы болушу мүмкүн.

 

Колдонуучу - 18 (он сегиз) жашка толгон, укукка жөндөмдүү жана аракетке жөндөмдүү, ошондой эле идентификациялоо жол-жобосунан өткөн жана тиркемеде жеткиликтүү лимиттердин, шаймандардын  жана сервистердин алкагында финансылык транзакцияларды (төлөмдөрдү) жүргүзүү максатында тиркемени пайдаланууга укуктуу жеке жак.

 

Билет - лотереянын оюн тутуму менен белгиленген жеке идентификациялык номер (код) түрүндө таркатуу үчүн атайын даярдалган жана эгерде бул билетке утуш түшүп калса, адамдын өткөрүлүп жаткан лотереяга катышууга жана утушту алууга укугун күбөлөндүргөн электрондук формадагы маалымат алып жүрүүчү.

 

Лотереянын байге фондун ойнотуу - бул жол-жобо, анын жүрүшүндө кокусунан тандоо ыкмасы боюнча иштеген атайын программалык камсыздоону пайдалануу менен лотереянын жеңген катышуучулары аныкталат жана ал катышуучуларга төлөнүүгө, өткөрүлүп берилүүгө же берилүүгө тийиш болгон утуштар аныкталат.

 

Лотереянын байге фонду - лотереянын эрежелеринде билдирилген жана утуштарды берүү үчүн арналган каражаттардын, мүлктүн же кызмат көрсөтүүлөрдүн акчалай түрүндө туюнтулган жыйындысы, ал Өнөктөштүн  эсебинен түзүлөт.

 

3.             Лотереянын Уюштуруучусунун жана Өнөктөштүн аталышы

 

3.1.         Лотереянын уюштуруучусу   «Грин Телеком Сервис» ЖЧК, төмөндөгү дарек боюнча катталган: Бишкек ш., Абдрахманов көч., 170/2; 

э/э: 1092200066480192

«Оптима Банк» ААК

БИК 109022

ОКПО 26738513

ИНН 00411200910311

3.2.         Лотерея боюнча Өнөктөш:

·         «НУР Телеком» ООО, төмөндөгү дарек боюнча катталган: Бишкек ш., Абдрахманов көч., 170/2, 2-блок.

 

4.              Лотереяны өткөрүүнүн жалпы мезгили

 

4.1. 2022-жылдын 15-сентябрынан 2022-жылдын 21-декабрына чейин  

 

5.              Лотереяга катышуунун шарттары

 

5.1.         Лотереяга катышуу үчүн "Мой О!" мобилдик тиркемесинин  (мындан ары – "Мой О!"  тиркемеси) колдонуучусу катары ийгиликтүү катталууга, идентификациялоо жол-жобосунан өтүү жана төлөмдөрдү жүргүзүү зарыл. Лотерея  башталган күнү "Мой О!" тиркемесинде идентификациядан өткөн колдонуучулар автоматтык түрдө анын катышуучусу болуп калат.

5.2.          "Мой О!" тиркемесинде ийгиликтүү катталган жана идентификацияланган, 18 жашка толгон жеке жак лотереянын катышуучусу боло алат.

5.3.         Лотереяга төмөндөгү кишилер катыша албайт жана ошого жараша утуштун ээси боло албайт:

·       "Мой О!" тиркемесинин колдонуучусу болбогон кишилер;  

·       18 жашка чыга элек кишилер;

·       Лотереянын Уюштуруучусунун жана Өнөктөшүнүн кызматкерлери, ошондой эле алардын жакын туугандары жана уюштуруучулар менен байланыштуу жактар.

 

5.4.      Билеттерди алуу шарттары (лотереянын катышуучусу аткара турган операциялардын түрлөрү жана алынган билеттердин саны):

 

5.4.1.   ой О!" тиркемеси аркылуу О! номерлеринин өздүк эсептеринин балансына төлөмдөр үчүн билеттер ("Мой О!" тиркемеси аркылуу О! өздүк эсебинин балансынан төлөмдөрдөн,ой О!" тиркемесиндеги “Менин номерлерим вкладкасында көрсөтүлгөн номерлердин өздүк эсептеринин балансына төлөмдөрдөн, ой О!" тиркемесиндеги "Автотөлөм" кызматынын алкагында көрсөтүлгөн реквизиттер боюнча өздүк эсептердин балансына жүргүзүлгөн төлөмдөрдөн тышкары):

 

·                Билеттердин саны:

Бир жолку төлөмдүн суммасы, сом

Билеттердин саны (даана)

1-299

0

300-599

1

600-899

2

900 жана андан ашык

3

·       Билеттер төлөм жүргүзгөн колдонуучуга чегерилет;

·       Чегерилген Билеттер жөнүндө маалымат колдонуучугаой О!» тиркемесинде чагылдырылат;

·       Ар бир колдонуучу үчүн операциянын ушул түрү үчүн Билеттерди алууга чектөөлөр:

o   Суткасына  - жалпысынан 3 билеттен ашык эмес;

o   Календардык айда - жалпысынан 10дон ашык эмес билет.

Мисалдар:

- Эгерде колдонуучу О! номеринин өздүк эсебинин балансына  1 000 сомго бир жолку төлөм жүргүзсө, анда ал 3 билет алат (3 билет=900 жана андан ашык сом), мында калган 100 сом кийинки суткага которулбайт. Операциянын бул түрү үчүн Билеттерди алуу кийинки суткаларга жана жаңы төлөмдөр үчүн гана жеткиликтүү болот;

- Эгерде колдонуучу бир сутканын алкагында 2 билет алса, андан кийин О!  номеринин өздүк эсебинин балансына төлөм жасаган бир жолку төлөм менен 700 сом болсо, анда ал кошумча 1 гана Билет (2 Билет эмес) алууга тийиш, анткени суткасына 3 Билеттен ашпаган чектөө колдонулушу керек.

 

5.4.2.   О! номерлеринин өздүк эсептеринин балансын толуктоо үчүн билеттер ("Мой О!" тиркемеси аркылуу О!  өздүк эсебинин балансынан төлөмдөрдөн тышкары!).

·       Билеттердин Саны:

 

Бир жолку төлөмдүн суммасы, сом

Билеттердин саны (даана)

1-299

0

300-599

1

600-899

2

900 жана андан ашык

3

·       ой О!» тиркемеси аркылуу О! өздүк эсебинин балансынан жүргүзүлгөн  төлөмдөр алынып салынат;

·       Ар бир колдонуучу үчүн операциянын ушул түрү үчүн Билеттерди алууга чектөөлөр:

o   Суткасына - жалпысынан 3 билеттен ашык эмес;

o   Календардык айда - жалпысынан 10дон ашык эмес билет.

Мисалдар:

- Эгерде колдонуучу О! номеринин өздүк эсебинин балансына  1 000 сомго бир жолку төлөм жүргүзсө менен ал 3 билет алат (3 билет=900 жана андан ашык сом), мында калган 100 сом кийинки суткага которулбайт. Операциянын бул түрү үчүн Билеттерди алуу кийинки суткаларга жана жаңы төлөмдөр үчүн гана жеткиликтүү болот;

- Эгерде колдонуучу бир сутканын алкагында 2 Билет алса, андан кийин О!  номеринин өздүк эсебинин балансына төлөм жасаган бир жолку төлөм менен 700 сом болсо, анда ал кошумча 1 гана Билет (2 Билет эмес) алууга тийиш, анткени суткасына 3 билеттен ашпаган чектөө колдонулушу керек.

 

5.4.3.   ой О!» тиркемесинде катталуу үчүн билеттер:

 

·       Билеттердин саны - 2 даана;

·       Билеттерой О!" тиркемесинде биринчи катталуу  ушул Өткөрүү шарттарынын 3-пунктунда көрсөтүлгөн лотерея өткөрүү мезгилинде жүргүзүлгөндө берилет;

·       Операциянын бул түрү үчүн билеттерди алуу ар бир колдонуучу үчүн бир эле жолу гана мүмкүн.

 

5.4.4.   Идентификациядан өтүү үчүн билеттер:

 

·       Өнөктөштүн сатуу жана тейлөө кеңселериндеги, ошондой эле O!Store фирмалык дүкөндөрдөгү идентификация. Билеттердин саны - 15 даана.;

·       ой О! " тиркемесинде онлайн-идентификация.   Билеттердин саны-5 даана;

·       Билеттер ушул Эрежелердин 4-пунктунда көрсөтүлгөн лотереяны өткөрүү мезгилиндеой О!" тиркемесинде колдонуучунун профилинин статусу "Идентификацияланган"  деп өзгөртүлгөндө берилет;

·       Идентификациянын ар бир түрү үчүн билеттерди алуу Колдонуучу үчүн бир гана жолу мүмкүн.

 

5.4.5.   "О!Деньги" электрондук капчыгын толтуруу үчүн билеттер:

 

 • Билеттердин саны - ар бир 300 сом жана андан жогору  толуктоо үчүн 1 даана;  
 • Бир электрондук капчыктан экинчи электрондук капчыкка жүргүзүлгөн ички которуулар жокко чыгарылат;
 • Электрондук капчыкты ошол эле капчыкка байланган картадан толуктоо 1 окуя катары эсепке алынат;
 •  Календардык айда жалпысынан бир колдонуучуга 1000ден ашык эмес Билет.

5.4.6.   O!Store дүкөндөрдөн товарларды сатып алуу үчүн билеттер (каалаган төлөм ыкмасы менен):

 • Билеттердин саны сатып алууда ар бир*  300 сомго 1 даана  , бирок бир транзакцияга 30дан ашык эмес билет;
 • Кайтарылган учурда билеттер жокко чыгарылат.
 • Календардык айда – жалпысынан бир колдонуучуга 1000ден ашык эмес билет.

* Мисалы, товардын наркы 10 000 сомду түзсө, колдонуучуга 30 билет чегерилет.

5.4.7.   О! уюлдук байланыш тармагынын операторунун "Мой О!» тиркемесиндеги "Менин номерлерим" вкладкасында көрсөтүлгөн абоненттик өздүк эсептерин толуктоо үчүн билеттер.   Билеттерди эсептөө толуктоо жүргүзүлгөн өздүк эсеп боюнча жүргүзүлөт.

 • Билеттердин саны - ар бир 300 сом үчүн 2 даана.
 • Ар бир колдонуучу үчүн операциянын ушул түрү үчүн билеттерди алууга чектөөлөр:
 • Суткасына  - жалпысынан 6 билеттен ашык эмес;
 • Календардык айда - жалпысынан 20дан ашык эмес билет.

5.4.8.   "Мой О!" тиркемесинде "Автотөлөм" кызматын орнотуу үчүн билеттер

 • "Мой О!" тиркемесиндеги "Автотөлөм" кызматынын алкагында 1 реквизитти орнотуу - 1 даана;
 • Билеттер "Мой О!" тиркемесиндеги "Автотөлөм" кызматынын биринчи орнотуусу болгон шартта, ушул өткөрүү шарттарынын 3-пунктунда көрсөтүлгөн лотерея өткөрүү мезгилинде гана берилет.
 • Лотерея мезгилиндежалпысынан бир колдонуучу үчүн 3 билеттен ашык эмес Билет.

 

5.4.9.   "Мой О!" тиркемесинде "Автотөлөм" кызматынын алкагында көрсөтүлгөн реквизиттер боюнча өздүк эсептерди толтуруу үчүн билеттер. Билеттерди эсептөө толуктоо жүргүзүлгөн өздүк эсеп боюнча жүргүзүлөт.

 • Билеттердин саны - бир транзакциянын алкагында ар бир 300 сом үчүн 2 даана.
 • Ар бир колдонуучу үчүн операциянын ушул түрү үчүн билеттерди алууга чектөөлөр:
 • Суткасына - жалпысынан 6дан ашык эмес билет;
 • Календардык  айда - жалпысынан 20дан ашык эмес билет.

5.4.10.  "О!Маркет" вкладкасында кулактандырууларды илгерилетүү кызматын төлөө үчүн Билеттер.

 • Билеттердин саны  - бир транзакциянын алкагында ар бир 200 сом үчүн 2 даана.
 • Ар бир колдонуучу үчүн операциянын ушул түрү үчүн билеттерди алууга чектөөлөр:
 • Суткасына - жалпысынан 10дон ашык эмес билет;
 • Календардык  айда - жалпысынан 40тан ашык эмес билет.

5.4.11.        "Мой О!" тиркемесинин каталогунан "Капчыктар жана банктар" бөлүмүнүн ("О!Деньги" капчыгынан тышкары)  сервистеринин өздүк эсептеринин балансын толуктоо үчүн билеттер  ("Мой О!» тиркемесине байланыштырылган картадан төлөмдөрдөн тышкары):

·                Билеттердин саны:

Бир жолку төлөмдүн суммасы, сом

Билеттердин саны (даана)

1-299

0

300-599

1

600-899

2

900 жана андан ашык

3

·       Ар бир колдонуучу үчүн операциянын ушул түрү үчүн Билеттерди алууга чектөөлөр:

o   Суткасына - жалпысынан 5дан ашык эмес Билет;

o   Календардык айда - жалпысынан 20дон ашык эмес Билет.

 

5.4.12. "Мой О!» тиркемесине кошулган карта менен кызматтар каталогунан  "Капчыктар жана банктар" бөлүмүнүн ("О!Деньги" капчыгынан тышкары) сервистеринин өздүк эсептеринин балансын толуктоо үчүн билеттер:

·       Билеттердин саны:

Бир жолку төлөмдүн суммасы, сом

Билеттердин саны (даана)

1-299

0

300-599

1

600-899

2

900 жана андан ашык

3

·       Ар бир колдонуучу үчүн операциянын ушул түрү үчүн Билеттерди алууга чектөөлөр:

o   Суткасына - жалпысынан 3төн ашык эмес Билет;

o   Календардык айда - жалпысынан 15тен ашык эмес Билет.

 

5.4. 13. "Мой О!» тиркемесинде  кызматтар каталогунан  башка сервистердин жана QR-код аркылуу  өздүк эсептеринин балансын толуктоо үчүн билеттер:

·                Операциянын ушул түрү үчүн лотереянын катышуучулары ала турган билеттердин саны төлөм кайсы категорияга* киргендигине жараша болот,  толуктоо үчүн төлөм жүргүзүлгөн сервис кирет:

Каталогдон сервистин категориясы*

Бир жолку төлөм менен ар бир 300 сом үчүн билеттердин саны (даана)

Алынып салгандар

0

Стандарттык

1

Өзгөчө сервистер

2

Өзгөчө Өнөктөштөр

3

·       Кызматтардын категорияларга таандык экендиги жөнүндө маалымат динамикалуу жана колдонмодо жеткиликтүү болот.

·       Билеттер бир жолку 300 сомдук төлөмдөр үчүн берилет.

Мисалы, эгерде лотереянын катышуучусу сервистин алкагында балансты "Өзгөчө сервистер" категориясынан 150 сомго бир жолку төлөм менен толуктаса, анда билеттер берилбеши керек, ал эми 1 000 сомго болсо, ага 6 билет (900 сом) берилүүгө тийиш, мында бул төлөмдөн калган 100 сом кийинки төлөмдөр менен суммаланбашы керек жана төмөнкү билеттерди берүүдө эске алынууга тийиш.

Же эгерде лотереянын катышуучусу "Өзгөчө өнөктөштөр" категориясындагы сервистин алкагында балансты 150 сомго бир жолку төлөм менен толуктаса, анда билеттер берилбеши керек, ал эми 1 000 сомго болсо, ага 9 билет (900 сом) берилүүгө тийиш, мында бул төлөмдөн калган 100 сом кийинки төлөмдөр менен суммаланбашы керек жана төмөнкү билеттерди берүүдө эске алынууга тийиш.

5.4.14.  7 календардык күндүн ичинде кызматтар каталогунан калган сервистердин өздүк эсептеринин балансын толуктоонун суммалык көлөмү (5.4.13-п.) жана "Мой О!" тиркемесинде QR-код аркылуу төлөм үчүн билеттер:

 

7 календардык күн үчүн төлөмдөрдүн суммасы, сом  

Билеттердин саны (даана)

1-2999

0

3000-5999

5

6000-8999

10

9000 жана андан жогору

15

Билеттерди эсептөө толуктоо жүргүзүлгөн өздүк эсеп боюнча жүргүзүлөт.

5.4.15.   «Мой О!» тиркемесинин каталогунан же  QR  менен өнөктөш тармактардан  алардын өздүк эсептеринин балансы толукталган сервистеринин саны үчүн билеттер (5.4.13-п.) алардын өздүк эсебинин 7 календардык күндүн ичинде толукталгандар: 

 

 

7 календардык күн үчүн төлөмдөрдүн суммасы, сом  

Билеттердин саны (даана)

0-4

0

5-9

2

10 жана андан ашык

5

 

Билеттерди эсептөө толуктоо жүргүзүлгөн өздүк эсеп боюнча жүргүзүлөт.

 

5.4.16.  "О!Бонус" сервисинин алкагында берилүүчү бонустарды колдонуу үчүн билеттер:

·       Билеттердин саны  - ар бир 10 сом үчүн 1 даана;

·       Ар бир колдонуучу үчүн операциянын ушул түрү үчүн Билеттерди алууга чектөөлөр:

o   Суткасына - жалпысынан 6дан ашык эмес Билет;

o   Календардык айда - жалпысынан 30дан ашык эмес Билет.

 

5.4.17.  "О!Бонус" кызматынын алкагында бонустарды пайдалануу менен "аралаш" жана башка булактарды колдонуу менен төлөмдөр үчүн билеттер:

·       "О!Бонус" сервисинин алкагында бонустарды пайдалануу менен "аралаш" төлөмдүн бөлүгү үчүн билеттердин саны 5.4.16-п. сүрөттөлгөн механика боюнча эсептен чыгарылган бонустардын суммасынын негизинде эсептелет.

·       "О!Бонус" сервисинин алкагында бонустардан айырмаланган булактарды пайдалануу менен "аралаш" төлөмдүн бөлүгү үчүн билеттердин саны 5.4.6, 5.4.13-пункттарына ылайык эсептелет.

5.4.18.  "Скай Мобайл" ("Билайн"), "Альфа Телеком" ЖАК ("Мегаком"), Z Generation (ТМ "Альфа Телеком" ЖАК) уюлдук байланыш тармагынын операторлорунун абоненттик өздүк эсептеринин балансын толуктоо үчүн, ошондой эле "Элкарт" банктык карталарын толуктоо үчүн билеттер берилбейт.  

 

5.4.19.  Бир ИННге катталган пайдалануучулар алган билеттердин максималдуу саны – лотереяны өткөрүүнүн бардык мезгилинде 5 000 билет.

5.4.20.  Төлөм жокко чыгарылган (аннуляция) учурда, лотереянын катышуучусуна жокко чыгарылган суммага берилген бардык Билеттер автоматтык түрдө лотереянын катышуучусунан алынат (анын билеттеринин тизмесинен алынып салынат). Мында алынып салынган билеттер лотерея өткөрүү мезгилинин аягына чейин пайдаланылбайт (башка катышуучуларга берилбейт).

5.4.21.  Билеттер лотереяны өткөрүүнүн бардык мезгилинде 5.4.1-5.4.20-п. сүрөттөлгөн иш-аракеттерди аткаргандыгы үчүн топтолот.

5.4.22.  Чегерилген билеттер жөнүндө маалымат катышуучуларга "Мой О!» тиркемесинде жеткиликтүү болот;

5.4.23.  Билеттердин баасы (аларды алуу) – акысыз.

5.4.24.  "Мой О!" тиркемесинде төлөөнү жүргүзүү мүмкүнчүлүгү бөгөттөлгөн учурда ("О!Деньги» системасын пайдалануу жөнүндө келишим түзүүгө ачык офертаны бузуунун натыйжасында  "Грин Телеком Сервис" ЖЧК  же КР уюлдук байланыш операторлорунун лотереянын катышуучусунун аракетине карата тийиштүү кайрылуусунун/дооматынын натыйжасында) Лотереянын катышуучусунун бардык Билеттери  "Мой О!» төлөөнү жүргүзүү мүмкүнчүлүгү бөгөттөн чыгарылганга чейин Лотереяны ойнотууга кабыл алынбайт.   


 

6.              Лотереянын байге фонду

 

Лотереянын белектеринин аталышы

1 белектин наркы, сом

Белектердин саны

iPhone смартфону (13-серия  жана кийинки серия)

67 620

100

Hyundai Elantra автоунаасы

2 192 400

1

 

7.              Ойнотууну өткөрүүнүн тартиби:

 

7.1. Лотереяны өткөрүүнүн мезгилдери

 

 Мезгилдин

Башталган күнү

Аяктаган күнү

№1 мезгил

15.09.2022

21.09.2022 (23:59:59)

№2 мезгил

22.09.2022

28.09.2022 (23:59:59)

№3 мезгил

29.09.2022

05.10.2022 (23:59:59)

№4 мезгил

06.10.2022

12.10.2022 (23:59:59)

№5 мезгил

13.10.2022

19.10.2022 (23:59:59)

№6 мезгил

20.10.2022

26.10.2022 (23:59:59)

№7 мезгил

27.10.2022

02.11.2022 (23:59:59)

№8 мезгил

03.11.2022

09.11.2022 (23:59:59)

№9 мезгил

10.11.2022

16.11.2022 (23:59:59)

№10 мезгил

17.11.2022

23.11.2022 (23:59:59)

№11 мезгил

24.11.2022

30.11.2022 (23:59:59)

№12 мезгил

01.12.2022

07.12.2022 (23:59:59)

№13 мезгил

08.12.2022

14.12.2022 (23:59:59)

№14 мезгил

15.12.2022

21.12.2022 (23:59:59)

 


 

7.2.         Ойнотуунун этаптары

Ойнотуунун

Датасы

Лотереянын мезгилдери

Белек

Жеңүүчүлөрдүн саны

№1 ойнотуу

22.09.2022

№1 мезгил

Смартфон iPhone 13 – 7 даана

7

№2 ойнотуу

29.09.2022

№1,2 мезгил

Смартфон iPhone 13  7 даана

7

№3 ойнотуу

06.10.2022

№1,2,3 мезгил

Смартфон iPhone 13 – 7 даана

7

№4 ойнотуу

13.10.2022

№1,2,3,4 мезгил

Смартфон iPhone 13  7 даана

7

№5 ойнотуу

20.10.2022

№1,2,3,4,5 мезгил

Смартфон iPhone 13 – 7 даана

7

№6 ойнотуу

27.10.2022

№1,2,3,4,5,6 мезгили

Смартфон iPhone 13   даана

7

№7 ойнотуу

03.11.2022

№1,2,3,4,5,6,7 мезгили

Смартфон iPhone 13 – 7 даана

7

№8 ойнотуу

10.11.2022

№1,2,3,4,5,6,7,8 мезгили

Смартфон iPhone 13– 7 даана

7

№9 ойнотуу

17.11.2022

№1,2,3,4,5,6,7,8,9 мезгили

Смартфон iPhone 13 – 7 даана

7

№10 ойнотуу

24.11.2022

№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 мезгили

Смартфон iPhone 13– 7 даана

7

№11 ойнотуу

01.12.2022

№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 мезгили

Смартфон iPhone 13– 7 даана

7

№12 ойнотуу

08.12.2022

№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 мезгили

Смартфон iPhone 13 – 7 даана

7

№13 ойнотуу

15.12.2022

№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13 мезгили

Смартфон iPhone 13– 7 даана

7

№14 ойнотуу

22.12.2022

№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13, 14 мезгили

Смартфон iPhone (13 же кийинки  сериясы) – 9 даана

Hyundai Elantra  автоунаасы – 1 даана

10

 

 

 

 

 

7.3. Ойнотуунун шарттары:

·       Ар бир Ойнотууда бардык өткөн мезгилдерде топтолгон Билеттерди камтышы керек;

·       Кезектеги телефон ойнотууга катышуудан өткөн утуш оюндарынын кайсынысында болбосун жеңүүчү болгон катышуучулардын бардык билеттери автоматтык түрдө алынып салынышы керек;

·       Автоунааны ойнотууга катышуудан Ойнотууга чейин топтолгон, өткөн телефондорду Ойнотуулардын кайсынысында болбосун жеңүүчү болгон катышуучулардын билеттери автоматтык түрдө алынып салынышы керек.

7.4. Лотереянын колдонулушунун алкагында бир колдонуучу ошол колдонуучуга катталган Билеттердин санына карабастан 1 (бирден) ашык эмес телефон жана 1 (бирден) ашык эмес унаа ала алат.

 

8.              Рандомайзердин иштешинин шарттары

 

8.1.          Байге фондун ойнотуу комиссиянын катышуусу менен жүргүзүлөт жана видеокамерага жазылат. Утуштарды аныктоо жол-жобосун көрсөтүү менен Онлайн - берүүлөр жана ойнотууларды өткөрүүнүн видеожазууларын Жарыялоо лотереянын уюштуруучусунун жана/же өнөктөшүнүн - "НУР Телеком" ЖЧКсынын беттеринде, Instagram жана/же Facebook социалдык тармактарында ишке ашырылат.

8.2.          Сыпаттама: Рандомайзер – туш келди сандарды тандоо ыкмасы менен катышуучуларга берилген билеттердин жалпы санынан уникалдуу утуп алган билеттердин белгиленген санын автоматтык түрдө аныктай турган тутум (атайын компьютердик программа).

8.3.          Белгилүү конкреттүү бир билетке утуштун туш болушу - бул өзгөчө учур жана аны эч ким атайын уюштура албайт.

8.4.          Лотереянын байге фондун ойнотууда учурдагы Ойнотуу башталганга чейин байге фондун ойнотуунун натыйжасын алдын-ала аныктоого мүмкүндүк берүүчү жол-жоболор жана алгоритмдер колдонулбайт.

 

 

9.              Байге фондун ойнотуу боюнча комиссия

9.1.  Ар бир утуш оюнун өткөрүү үчүн 3 (үч) мүчөдөн кем эмес (Комиссияга Уюштуруучунун өкүлдөрүн, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматынын өкүлүн жана жарандык коомдун өкүлүн милдеттүү түрдө киргизүү менен) комиссия түзүлөт. Комиссиянын функцияларына төмөнкүлөр кирет:

·       Лотереяны Ойнотуунү өткөрүү;

·       Тийиштүү протоколго кол коюу менен Ойнотуунун натыйжаларынын ырас экендигин билдирүү

9.2.  Байгелерди ойнотуу ачык жана коомдук ишмерлердин (блогерлердин, журналисттердин жана ЖМКнын башка өкүлдөрүнүн) катышуусунда өткөрүлөт.

 

10.           Белектерди алуунун тартиби

 

10.1.       Утуш билетинин ээси болгон лотереянын катышуучусуна (мындан ары жана андан жогору-жеңүүчү) утуш күнүнөн кийин 10 календардык күндүн ичинде саат 09:00:00дөн 20:00:00гө чейинки мезгилде утуштун фактысы жана уюштуруучу менен байланышуу зарылдыгы жөнүндө SMS-билдирүү жөнөтүлөт. SMS-билдирүү жеңүүчүгө билет берилген абоненттик номерге жөнөтүлөт.

10.2.       SMS-билдирүү жөнөтүлгөндөн кийин 3 (үч) календардык күндүн ичинде уюштуруучу жеңүүчүгө үн менен чалуу жүргүзөт. Жеңүүчү мурунку чалууга жооп бербесе, биринчи чалуу жасалган күндөн баштап 3 (үч) календардык күндүн ичинде 3төн (үч) кем эмес чалуу жүргүзүлөт. Жеңүүчүнүн абоненттик номери боюнча жеткиликсиз болушу (жеңүүчүнүн уюлдук телефону өчүрүлгөн, Уюштуруучунун байланыш тармагын тейлөө аймагынан тышкары жайгашкан ж.б.), Уюштуруучу тарабынан кошумча үн чалууларын жүргүзүү үчүн негиз болуп саналбайт.

10.3.       Лотереяны акыркы жолу ойнотуп жаткан учурдан тартып 10 календардык күндөн кечиктирбестен Уюштуруучу лотереянын жыйынтыктарын жалпыга маалымдоо каражаттарына жана 3 иш күндөн кечиктирбестен лотереянын расмий сайтына жарыялайт.

10.4.       Жеңүүчү байге алуу үчүн Уюштуруучуга кайрыла ала турган мезгил жалпыга маалымдоо каражаттарында жана/же лотереянын расмий сайтында Ойнотуунун натыйжалары расмий жарыяланган күндөн тартып 3 ырааттуу айды түзөт, бул мөөнөт аяктагандан кийин уюштуруучу жеңүүчүгө байге берүүдөн баш тартууга укуктуу.

10.5.       Жеңүүчүгө байге жеңүүчү Уюштуруучуга өздүгүн тастыктаган жарактуу документти көрсөткөн, ошондой эле байге алуу үчүн кайрылган адам жеңүүчү билеттин ээси болуп саналарын тастыктаган учурдан тартып 10 календардык күндүн ичинде берилет (Билет катталган абоненттик номер кайрылган адамга таризделүүгө тийиш).

10.6.       Эгерде инсандыгын ырастоочу документте көрсөтүлгөн аты-жөнү жана туулган күнү "Мой О!"жана / же көчмө радиотелефон ал боюнча утуп алган Билет берилген абоненттик номерге (эгер жеңүүчү "НУР Телеком" ЖЧКнын абоненти болсо) байланыш кызматын көрсөтүү жөнүндө келишимде көрсөтүлгөн маалыматтар менен дал  келбесе, ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар тарабынан берилген жана инсандыгын тастыктаган документтеги өзгөрүүлөрдү тастыктаган документтери (аты-жөнү өзгөргөн учурда) жок болсо, белек берилбейт.

10.7.       Белектер Бишкек ш., Абдрахманов көч., 170/2 дареги боюнча жеңүүчү менен Уюштуруучунун ортосунда макулдашылган убакытта берилет.

10.8.       Белектин киреше салыгы КР СК ылайык утуштун жеңүүчүсүнөн кармалат.

10.9.       Жеңүүчү төмөндөгү учурда байге алуу укугунан ажырайт:

·       Ушул өткөрүү эрежелери менен белгиленген Байгени алуу мезгилинин ичинде байге алуу үчүн Уюштуруучуга кайрылбоо;

·        Эгерде Колдонуучу ушул Эрежелердин шарттарына жооп бербесе.

 

11. Корутунду жоболор

 

11.1.    Бул өткөрүү эрежелери 3-пунктта көрсөтүлгөн лотереяны өткөрүүнүн жалпы мезгилинде жана байгелерди алуу мөөнөтүндө колдонулат.

11.2.    Жеңүүчүнүн кызыкчылыгын байгени алганга чейин ыйгарым укуктардын тиешелүү тизмесин камтыган нотариалдык күбөлөндүрүлгөн ишеним каттын негизинде иштеген анын өкүлү көрсөтө алат.

11.3.    Эгерде катышуучу байге утуп алуу максатында лотереяга катышуу үчүн ири суммадагы акча коротууну өз алдынча чечсе, уюштуруучу жана өнөктөш эч кандай жоопкерчилик тартпайт. Лотереяга катышуу катышуучулардын өзгөчө ыктыярдуулук принцибине негизделет.

11.4.    Лотереяны өткөрүүгө жана анын натыйжаларына тиешелүү кайрылуулар жана дооматтар тиешелүү утуш оюну өткөрүлгөн күндөн тартып 5 календардык күндүн ичинде жасалышы мүмкүн. Лотерея өткөрүү жана анын натыйжалары боюнча кайрылууларды жана дооматтарды кароо мөөнөтү  -  аларды алган учурдан тартып 30 календардык күн.

11.5.    Лотереяга катышуу менен, лотереянын ар бир катышуучусу ушул Эрежелердин текстин кылдаттык  менен окуп, түшүнгөнүнө автоматтык түрдө макул болот жана шарттар жана жоболор менен эч кандай чектөөлөрсүз жана/же четтөөлөрсүз макул болот.